Contabilitatea din Bulgaria nu diferă în mare măsură faţa de contabilitatea din România.
Premisele pentru asemănări intre contabilitatea bulgară şi cea română, sub formă de
rezumat, sunt următoarele:
- Aplicarea opţională a standardelor internaţionale de contabilitate
- Aplicarea opţională a conturilor de contabilitate ca în companiile înregistrate
în România
- Asemănătoare extraordinar de mare între conturile anuale din Bulgaria şi cele
din România.

Contabilitatea din Bulgaria, în primul rând, are drept scop asigurarea de informaţii exacte şi
comprehensive privind gestionarea şi managementul companiei, în scopuri statistice
/Intrastat/. Bazată pe date contabile, informaţia fiscală nu diferă în mare măsură faţa de
cea contabilă.
Din cauza eliminării obligaţiei pentru respectarea Planului naţional de conturi, întreprinderea
bulgară poate aplica orice fel de conturi contabile individuale, cu menţiunea că informaţia
sintetizată cuprinsă în ele prezintă corect şi real starea financiară a companiei şi se poate
prezenta în rapoartele contabile/financiare/ ale companiei.
Informaţia din rapoartele contabile/financiare/ ale companiei este pusă la dispoziţie pentru
aprobare şi publicare, unică pentru perioada de raportare, care coincide cu anul
calendaristic. Bineînţeles, este posibilă întocmirea şi de rapoarte contabile/financiare/
intermediare, la cererea întreprinderii, cu ocazii diferite, obligatorie fiind numai întocmirea
rapoartelor contabile/financiare/ anuale.

În Bulgaria, inventarierii sunt supuse nu numai activele, ci şi pasivele întreprinderii.
Prevederile legale impun inventariere unică la sfârşitul anului calendaristic, înainte de
adoptarea raportului contabil/financiar/ anual.

Actele normative de importanţă pentru contabilitatea din Bulgaria sunt de două feluri -
specifice şi generale. Specifice sunt Legea contabilităţii şi Standardele Naţionale de
Contabilitate, care definesc toate condiţiile necesare pentru reglementarea normativă a
contabilităţii în cadrul fiecărei întreprinderi. Actele normative generale se referă mai ales la
posibilităţile de înfiinţare şi funcţionare ale întreprinderii - lege privind comerţul, lege privind
băncile, lege privind asigurarea etc.

Contabilul de calitate este obligat să cunoască toate actele normative specifice. În ceea ce
priveşte actele generale normative, contabilul de calitate este obligat să posedă destule
cunoştinţe pentru a putea reacţiona în orice fel de situaţii, inclusiv şi îndrumarea clientului
prin recomandare către specialişti competenţi în domeniul dreptului, auditului, asigurărilor
etc. activităţi.

„Pavel Ivanov Yonchev - Contabil”, îşi îndeplineşte angajamentele, el este corect şi
competent în aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul contabilităţii nu numai din
punct de vedere naţional, ci şi internaţional.
© Pavel  Ivanov Yonchev - Contabil 2012 - 2013
Pavel Ivanov Yonchev - Contabil, Bulgaria: 00359898320718
CONTABIL  |  CONTABILITATE  |  SERVICII CONTABILITATE  |  TARIFE
   CONTACT CONTABILITATE
Adresa:Bulgaria,Ruse-7000,
Kapitan - Leytenant Evstati Vinarov 10,birou 83
Web: http://contabil.pro/
Mail: pjonchev702 @yahoo.com
Mobil:
00359898486476
00359899113840
00359898320718
Tel:

0035982507275
 Pavel Ivanov Yonchev
C O N T A B I L

Contabil Firme Bulgaria

Primul blog an limba Romana pentru contabilitate Bulgara

Pavel Ivanov Yonchev - Contabil, Ruse, Bulgaria
Pavel Yonchev
Pavel Yonchev
Google +
Pinterest